Freja eID är nyckeln till det digitala livet och för dig som integrerar din verksamhet med denna e-legitimationstjänst är användningsområdena och möjligheterna i det närmaste obegränsade. På dessa sju webinarier kan du ta del av exempel på hur Freja eID och dess teknik och funktioner kan implementeras i just din bransch.

Anmäl dig till det webinarie du är intresserad av via länkarna nedan!

Försäkringsbolag
Universitet/Högskola
Myndigheter
Kommuner
Energibolag
Fackförbund
eCommerce/Retail/Resebranschen