GDPR

HUR PÅVERKAR GDPR MIG?

Dataskyddförordningen (GDPR) är en omfattande förordning för skydd av personuppgifter och integritet inom EU. Syftet med förordningen är att ge dig större makt över vad organisationer gör med dina personuppgifter.

ENLIGT GDPR HAR DU RÄTTEN ATT FÅ REDA PÅ:

om dina personuppgifter behandlas.
vilka uppgifter som behandlas.
syftet med att dina personuppgifter behandlas.
hur dina personuppgifter kategoriseras.
var uppgifterna lagras.
vem som har tillgång till dina personuppgifter.
förekomsten av ett automatiskt beslutsfattande baserat på uppgifterna.
den period för vilken uppgifterna förväntas lagras.

Du har också rätt att bli bortglömd. Personlig information som du inte längre samtycker till behandling av, eller som inte längre behöver behandlas kan du få raderad. Du har även rätten till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätten att när som helst få de uppgifter som är lagrade om dig överförda till dig i ett maskinläsbart format.

Detta är helt i linje med Freja eID:s filosofi att ge kontrollen tillbaka till dig – användaren. Freja eID följer GDPR-regelverket och vi är helt öppna med vilken information vi lagrar om dig. Vår integritetspolicy är utformad för att visa dig hur dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

VAD VI LAGRAR OM DIG

Eftersom Freja eID är en e-legitimation är det ofrånkomligt att vi lagrar några av dina personuppgifter i vår databas. Mängden information kan du se nedan.

OM DU ANVÄNDER FREJA eID ELLER FREJA eID PLUS SÅ LAGRAR VI:

 • Din e-postadress (eller adresser om du registrerat flera)
 • Ditt namn och efternamn, kön och födelsedatum
 • Ditt personnummer
 • Din folkbokföringsadress registrerad i SPAR (samt din särskilda postadress om du har en sådan)
 • Fotot av den ID-handling du använde vid registrering av Extended/Plus
 • Referensnummer och sista giltighetsdatum för den ID-handling som du använde vid registrering för Extended/Plus
 • Det ID-foto som du tog under registreringsprocessen
 • Din användarhistorik (inloggningar och underskrifter)
 • Den modell av din mobila enhet, eller enheter, som du använder ditt Extended eller Plus på samt enhetens operativsystem (Android och iOS)
 • De tjänster som ditt Extended eller Plus är kopplat till

OM DU ANVÄNDER FREJA eID NÄR DU ENDAST REGISTRERAT DIN E-POSTADRESS SÅ LAGRAR VI:

 • Din e-postadress (eller adresser om du registrerat flera).
 • Din användarhistorik (inloggningar och underskrifter).
 • Den modell av mobil enhet, eller enheter, som du använder ditt Freja eID på samt enhetens operativsystem (Android och iOS).
 • De tjänster som ditt Freja eID är kopplat till.

VAR DATA LAGRAS

Bortsett från ID-fotot och bilden på din ID-handling finns övriga uppgifter tillgängliga för dig i Mina Sidor, som du loggar in i med hjälp av ditt Freja eID, samt i Freja eID-appen. Eftersom ID-fotot och bilden på din ID-handling är känsliga uppgifter delar vi inte dem med dig över en osäker kanal, som exempelvis e-post. Vill du att vi skickar dig dessa bildfiler, vänligen kontakta vår support gör vi detta på ett säkert sätt, utan kostnad.

Vi lagrar all data inom EU.