Hur påverkar GDPR mig?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande förordning för skydd av personuppgifter och integritet som gäller i hela EU.

Syftet med förordningen är att ge dig större makt över vad organisationer gör med dina personuppgifter. Enligt GDPR har du rätten att få reda på om dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som behandlas, syftet med att dina personuppgifter behandlas, hur dina personuppgifter kategoriseras, var uppgifterna lagras, vem som har tillgång till dina personuppgifter, förekomsten av ett automatiskt beslutsfattande baserat på uppgifterna och den period för vilken uppgifterna förväntas lagras. Du har också rätt att bli bortglömd, vilket innebär rätten att kräva radering av den personliga information som du inte längre samtycker till behandling av eller som inte längre behöver behandlas, liksom rätten till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätten att när som helst få de uppgifter som är lagrade om dig överförda till dig i ett maskinläsbart format.

Detta här helt i linje med Freja eID’s filosofi att ge kontrollen tillbaka till dig – användaren. Freja eID följer GDPR-regelverket och vi är helt öppna med vilken information vi lagrar om dig för din integritet och säkerhet. Vår integritetspolicy är utformad för att visa dig hur dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad vi lagrar om dig

Eftersom Freja eID är en e-legitimation är det ofrånkomligt att vi lagrar några av dina personuppgifter i vår databas. Mängden information är dock lite olika, beroende på vilken nivå av Freja eID du är registrerad på.
Om du använder Freja eID Bas så lagrar vi:

 

 • Din e-postadress (eller adresser om du registrerat flera)
 • Din användarhistorik (inloggningar och underskrifter)
 • Den modell av mobil enhet, eller enheter, som du använder ditt Freja eID på samt enhetens operativsystem (Android och iOS)
 • De tjänster som ditt Freja eID är kopplat till
Om du använder Freja eID+ så lagrar vi:

 

 • Din e-postadress (eller adresser om du registrerat flera)
 • Ditt namn och efternamn, kön och födelsedatum
 • Ditt personnummer
 • Din folkbokföringsadress registrerad i SPAR (samt din särskilda postadress om du har en sådan)
 • Fotot av den ID-handling du använde vid registrering av Freja eID+
 • Referensnummer och sista giltighetsdatum för den ID-handling som du använde vid registrering för Freja eID+
 • Det ID-foto som du tog under registreringsprocessen
 • Din användarhistorik (inloggningar och underskrifter)
 • Den modell av din mobila enhet, eller enheter, som du använder ditt Freja eID+ på samt enhetens operativsystem (Android och iOS)
 • De tjänster som ditt Freja eID+ är kopplat till

Bortsett från ID-fotot och bilden på din ID-handling finns övriga uppgifter tillgängliga för dig i Mina Sidor, som du loggar in i med hjälp av ditt Freja eID, samt i Freja eID-appen. Eftersom ID-fotot och bilden på din ID-handling är känsliga uppgifter delar vi inte dem med dig över en osäker kanal, som exempelvis e-post. Vill du att vi skickar dig dessa bildfiler, vänligen kontakta vår support gör vi detta på ett säkert sätt, utan kostnad.

Vi lagrar all data inom EU.

Din rättighet att bli bortglömd

Om du så önskar har du rätten att be oss radera de personuppgifter som vi lagrar om dig. Ta kontakt med vår support via e-post eller telefon, varje dag från 08.00-22.00.

Ha i åtanke att viss information inte kan raderas inom en specifik tidsram på grund av rättsliga skäl. Anledningen är att du i vissa fall använder din e-legitimation för att skriva under transaktioner eller avtal. Om du – till exempel – skriver under ett låneavtal med en bank, kan vi inte ta bort uppgifterna relaterade till underskriften förrän du och banken har avslutat avtalet.

Detta innebär att vi måste behålla en del av din användarhistorik, inklusive information relaterad till ditt användar-ID som du använde för att initiera och skriva under uppdrag med Freja eID.

För mer information, vänligen läs Freja eID Integritetspolicy.