SIKKERHET – FUNDAMENTET I FREJA eID

Freja eID er en e-ID utviklet av Verisec, et svensk IT-sikkerhetsselskap notert på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Teknologien bak Freja eID brukes av banker, selskaper og offentlige etater over hele verden for å håndtere digitale identiteter og beskytte sensitive data.

HVA GJØR EN IDENTITET?

Alle kompleksitetene som utgjør et enkelt menneskes identitet, kan aldri reduseres til bare data. Likevel, for at verden skal fungere, har samfunnet formalisert hva det betyr for deg å være deg i form av en viss informasjon – navn, fødselsdato, adresse og så videre.

Har du noen gang tenkt hvorfor noen stoler på deg når du viser ID-en din? Det er fordi det er tillit i at myndighetene som garanterer gyldigheten av dokumentet og dataene inni.

HVA MED DIGITAL IDENTITETER?

Overfør denne logikken til den digitale verdenen, og du vil oppdage at den intuitivt fungerer veldig mye det samme. Når du identifiserer deg med en e-ID, må det opprettes tillit. Stol på at denne e-ID er sikker, at det er en myndighet som garanterer gyldigheten.

Så hvordan oppnår vi dette for Freja eID? På denne siden forklarer vi sikkerhetsprosessene våre fordi vi ønsker å etablere tillit til deg, og gjøre bruken av Freja eID så gjennomsiktig for deg som mulig.

VELPRØVD OG FORSKRIFTSMESSIG TEKNOLOGI

Teknologien bak Freja eID er basert på de mest moderne kryptografiske algoritmer og etablerte sikkerhetsstandarder for å sikre et høyt tillitsnivå.

Du trenger ikke ta vårt ord for det. Våre systemer og prosesser er grundig gjennomgått og er under kontinuerlig kontroll av relevante institusjoner for den svenske regjeringen for å overholde lovgivningen i Sverige og EU. Freja eID er for tiden den eneste mobile e-IDen i Sverige med kvalitetsmerket ‘Svensk e-legitimation’.

SÅ DU ØNSKER Å LEGGE TIL ET DOKUMENT?

Vi må sørge for at dataene du sender til oss er gyldige, og dermed opprette en pålitelig kobling mellom din fysiske identitet og din digitale. Derfor er prosessen med å legge til et dokument til Freja eID så grundig.

Etter at du har sendt inn dataene dine, verifiserer vårt sikkerhetsteam autentisiteten i sikkerhetssenteret vårt. Dette gjøres på arbeidsdager, mellom 8 og 22, og tar vanligvis flere minutter. Så hvis du sender inn dataene dine i løpet av helgen, vil de bli bekreftet den første mulige arbeidsdagen.

Alle dine data lagres i EU i henhold til de strengeste GDPR-forskriftene.