En ID-lösning för varje budget

Med vår gratistjänst finns inte längre några ursäkter att låta användarna besväras av den dåliga upplevelse och säkerhet som lösenorden ger. Och ni kan när som helst uppgradera till nästa nivå.

Freja eID Pro är en utmärkt instegsnivå, både vad gäller säkerhet och användarupplevelse. Ni byter lösenordet mot en smidig inloggningsapp och bibehåller den tillitsnivå era kunder har registrerat sig på. Freja eID Premium ger er ännu fler funktioner och möjlighet att låta användare identifiera sig och skriva under med en statligt godkänd e-legitimation.

Notera att det inte finns någon begränsning av vilka användartyper ni kan ha i respektive paket. I Pro-paketet kan era användare vara både på Bas- och Plusnivån. Skillnaden är bara på vilken nivå ni kan ställa era autentiserings- och underskriftsförfrågningar. Freja eID och Freja eID+ är alltid gratis för slutanvändaren.

Tillitsnivåerna (Level Of Assurance, LOA) som anges nedan är från den internationella standarden ISO/IEC 29115 för e-legitimationer. Den har fyra tillitsnivåer (grader av säkerhet och tillförlitlighet). Ju högre tillitsnivå, desto säkrare är e-legitimeringen, både vad gäller grad av säkerhet i teknik och identifiering. Läs mer på E-legitimationsnämndens hemsida.

Freja eID+ är godkänd av E-legitimationsnämnden för LOA3. Freja eID Bas motsvarar LOA1 fast med betydligt högre standard för säkerheten än vad regelverket föreskriver då Freja eID Bas har tvåfaktorsautentisering och LOA1 endast kräver lösenord.

Pro

Gratis

 • Obegränsad användning
 • Tvåfaktorsautentisering på Bas-nivå (LOA1)
 • Digitala underskrifter på Bas-nivå (LOA1)
 • Upp till 3 epostadresser som attribut/användarnamn
 • Mina Sidor
 • Gratis för användaren

Premium

1 Krona

 • 15 öre per transaktion
 • Tak på 1 kr per användare/månad, därefter obegränsad användning
 • Betala endast för aktiva användare
 • Tvåfaktorsautentisering på Plus-nivå (LOA3)
 • Digitala underskrifter på Plus-nivå (LOA3)
 • Upp till 3 epostadresser som attribut/användarnamn
 • Personnummer som attribut/användarnamn
 • 1 valfritt användarnamn/attribut i vår databas
 • Enterprise-koppling
 • Mina Sidor
 • Gratis för användaren

Flex

Offert

 • Vi hjälper er skräddarsy en lösning för era behov, antingen om ni upphandlar direkt eller går via er systemintegratör.
 • Vi kan också ta fram en offert om ni har speciella krav på tillitsnivån, tex om ni önskar en högre nivå än LOA1 men inte har behov av LOA3.