En ID-lösning för varje budget

Med vår gratistjänst finns inte längre några ursäkter att låta användarna besväras av den dåliga upplevelse och säkerhet som lösenorden ger. Och ni kan när som helst uppgradera till de högre nivåerna.

Freja eID Pro är en utmärkt instegsnivå, både vad gäller säkerhet och användarupplevelse. Ni byter lösenordet mot en smidig inloggningsapp och bibehåller den tillitsnivå era kunder har registrerat sig på. Freja eID Premium ger er ännu fler funktioner och möjlighet att låta användare identifiera sig och skriva under med en statligt godkänd e-legitimation.

Notera att det inte finns någon begränsning av vilka användartyper ni kan ha i respektive paket. I Pro-paketet kan era användare vara både på Bas- och Plusnivån. Skillnaden är bara på vilken nivå ni kan ställa era autentiserings- och underskriftsförfrågningar. Freja eID, Freja eID Extended och Freja eID+ är alltid gratis för slutanvändaren.

Tillitsnivåerna (Level Of Assurance, LOA) som anges nedan är från den internationella standarden ISO/IEC 29115 för e-legitimationer. Den har fyra tillitsnivåer (grader av säkerhet och tillförlitlighet). Ju högre tillitsnivå, desto säkrare är e-legitimeringen, både vad gäller grad av säkerhet i teknik och identifiering.

Freja eID+ är godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för LOA3. Freja eID Bas motsvarar LOA1 fast med betydligt högre standard för säkerheten än vad regelverket föreskriver då Freja eID Bas har tvåfaktorsautentisering och LOA1 endast kräver lösenord.

Pro

Gratis

 • Obegränsad användning
 • Tvåfaktorsautentisering på Bas-nivå
 • Digitala underskrifter på Bas-nivå
 • Upp till tre e-postadresser och tre mobilnummer som attribut/användarnamn
 • Mina Sidor
 • Gratis för användaren

Premium

1 Krona

 • 15 öre per transaktion
 • Tak på 1 kr per användare/månad, därefter obegränsad användning
 • Betala endast för aktiva användare
 • Tvåfaktorsautentisering på Plus-nivå
 • Digitala underskrifter på Plus-nivå
 • Upp till tre e-postadresser och tre mobilnummer som attribut/användarnamn
 • Personnummer som attribut/användarnamn
 • Mina Sidor
 • Gratis för användaren

Flex

Offert

Önskar ni någon av tjänsterna nedan, utöver de som ingår i Premium, tar vi eller våra partners fram en fastprisoffert.

 • Obegränsad användning av Freja eID (obegränsat antal inloggningar och underskrifter/år)
 • ID-växling eller förlängda sessionstider (mer än 60 min utan att användare måste logga in igen)
 • Egen utgivning av Freja eID (egen grundidentifiering av användare på LOA3)
 • Ett valfritt användarnamn/attribut i vår databas (används exempelvis vid tjänstelegitimation)
 • Enterprise-koppling (koppla Freja eID till dina interna system, såsom VPN, AD och andra nätverksenheter)
 • Långlivade transaktioner (transaktioner med mer än standard-giltighetstid)