Freja eID Group AB (publ) och Sveriges advokatsamfund har avtalat om att utfärda ett digitalt ID-kort för advokater, med e-tjänstelegitimationen Freja OrgID. Med en digital legitimation i Freja-appen höjs säkerheten samtidigt som utfärdandeprocessen förenklas.

 Sveriges advokatsamfund utfärdar sedan tidigare en fysisk yrkeslegitimation för sina ledamöter. Avtalet med Freja innebär att utgivningen digitaliseras och plastkortet fasas ut. Advokatlegitimationen visar att innehavaren är ledamot av Sveriges advokatsamfund och används bland annat vid inpassering till domstolar, häkten och anstalter.

Frejas digitala ID-kort har säkerhetsfunktioner som är omöjliga att ha i ett plastkort. ID-kortet kan exempelvis verifieras genom att skannas med en annan Freja-app, det kan kontrolleras via en kontrollportal på webben och ID-skärmen har aktiva säkerhetsmekanismer vid visuell kontroll. Det faktum att ett digitalt ID-kort kan ges ut och spärras ögonblickligen ökar också tillförlitligheten i att det är en giltig ID-handling.

Freja OrgID är en statligt godkänd e-tjänstelegitimation som bygger på att Freja utfärdar en mobil e-legitimation, efter att ha grundidentifierat användaren. Ovanpå detta kan sedan en organisation utfärda en rollbaserad ID-handling i Freja-appen. Denna e-tjänstelegitimation är separerad från den privata och i det här fallet är det Sveriges advokatsamfund som utfärdar legitimationen baserat på att personen är ledamot i samfundet.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Vi ser nu allt fler yrkesgrupper som väljer att digitalisera sin tjänstelegitimation med Freja. Fördelarna är helt uppenbara med avseende på säkerhet och minskad administration, men även ur ett användarperspektiv finns betydande fördelar. Smidigheten att ha ett ID-kort i mobilen är oöverträffad, men även vad gäller trygghet är upplevelsen bättre. Tappar du ett fysiskt ID-kort vet du aldrig hur det kan missbrukas. Tappar du din mobil är din e-tjänstelegitimation värdelös i samma sekund som du spärrar den.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.