Vad är Freja?

Freja är en statligt godkänd, mobil e-legitimation som används för identifiering.

Freja kan användas för identifiering online som exempelvis för att logga in till e-tjänster eller för fysisk identifiering som med vilket fysiskt ID-kort som helst.

VAD ÄR FREJA
Fysiska ID

Freja är ditt ID

Vi använder den informationen du lägger in när du registrerar dig för att skapa ett digitalt ID-kort som du kan använda för att identifiera dig när du behöver.

Här kan du använda ditt digitala ID-kort

Freja accepteras på tusentals ställen i Sverige som en giltig ID-handling.

Läs mer om det digitala ID-kortet i Freja.

Freja är din e-legitimation

Freja erbjuder en smidig och säker inloggnings- och signeringsupplevelse online på över 500 anslutna e-tjänster.

Helt transparent

När du loggar in på en e-tjänst, ser du alltid all den data som du ska dela.

En historik över alla åtgärder är också synlig på Mina sidor.

E-signaturer

Rättsligt bindande, elektroniska signaturer stöds också i Freja.

Säg hej då till lösenord

Freja ersätter lösenord genom att låta dig autentisera dig med din biometri – lås upp med fingeravtryck eller ansikte, eller Face ID på iPhones.