FINANSIELL INFORMATION

FINANSIELL INFORMATION

Vår ambition är att förse våra aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information som möjliggör en rättvis värdering av bolaget. Freja eID Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under kortnamnet FREJA och aktiens ISIN-kod är SE0015950308.

Årsstämma 2023

Den 4 maj 2023 hölls årsstämma i Freja eID Group AB (publ). Vänligen följ denna länk för att nå sidan där kallelse och handlingar för årsstämman finns publicerade. 

Investerarpresentation

För att få en snabb överblick över Freja från ett investeringsperspektiv, så kan du här se den allra senaste presentationen från 10 augusti 2023 med Frejas vd Johan Henrikson.

Investerarkontakt

Har du några frågor kring Freja eID Groups aktie eller önskar mer information ur ett investerarperspektiv är du varmt välkommen att höra av dig:

Johan Henrikson
E-post: ir@frejaeid.se
Telefon: 08-723 09 00

Certified Adviser

Företag som är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market är skyldiga att ha en Certified Adviser (CA). CA:s roll är att kontinuerligt guida, stödja och uppdatera det listade bolaget i frågor om dess skyldigheter i förhållande till det regelverk som gäller för bolag listade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Freja eID Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Vill du komma i kontakt med dem, finner du kontaktvägar nedan:

E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08-463 83 00

Revisionsbolag

Företagets revisionsbolag är Ernst & Young Aktiebolag.
Adress: Box 7850, 103 99 Stockholm