FINANSIELL INFORMATION

FINANSIELL INFORMATION

Vår ambition är att förse våra aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information som möjliggör en rättvis värdering av bolaget. Freja eID Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under kortnamnet FREJA och aktiens ISIN-kod är SE0015950308.

Investerarpresentation

För att få en snabb överblick över Freja från ett investeringsperspektiv, så kan du här se de allra senaste presentationerna från 9 februari och 19 januari 2023 med vd Johan Henrikson.

Investerarkontakt

Har du några frågor kring Freja eID Groups aktie eller önskar mer information ur ett investerarperspektiv är du varmt välkommen att höra av dig:

Johan Henrikson
E-post: ir@frejaeid.se
Telefon: 08-723 09 00

Certified Adviser

Företag som är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market är skyldiga att ha en Certified Adviser (CA). CA:s roll är att kontinuerligt guida, stödja och uppdatera det listade bolaget i frågor om dess skyldigheter i förhållande till det regelverk som gäller för bolag listade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Freja eID Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Vill du komma i kontakt med dem, finner du kontaktvägar nedan:

E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08-463 83 00