24 03, 2023

Freja eID genomför koncernintern transaktion om 84,8 MSEK för delar av sina immateriella tillgångar

2023-03-24T14:10:01+01:002023-03-24|Regulatoriskt pressmeddelande|

Freja eID Group AB (publ) överlåter delar av e-legitimationsplattformen Freja eID till det helägda dotterbolaget Freja [...]