Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man påbörjat anpassningen av mobilappen Freja eID för att den ska kunna fungera som ett grönt certifikat, som EU:s digitala covid-intyg kallas. Målet är att funktionen ska vara redo att användas så snart den officiella infrastrukturen öppnar för åtkomst till datakällorna.

EU-länderna har nu enats om att införa ett intyg som visar innehavarens status kring vaccination, antikroppar och covid-test. Certifikatet ska kunna användas vid resor mellan länder men kommer sannolikt också nyttjas inom länder, exempelvis vid events, konserter eller restaurangbesök.

Regeringen har sedan tidigare givit Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda arbetet med en infrastruktur för vaccinationsintyg. Utöver åtkomst till infrastrukturen har regeringen indikerat att en e-legitimation kommer att krävas vid utfärdande av intyget. Mot bakgrund av detta har Freja eID Group gjort bedömningen att Freja eID, efter viss produktutveckling, har alla förutsättningar att fungera som ett covid-intyg. Målet är att erbjuda en fungerade lösning när all infrastruktur finns på plats.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Genom att börja utvecklingen av den här funktionen i god tid är vi väl förberedda att anpassa produkten så snart slutgiltiga riktlinjer kommer. Freja är från början mycket väl lämpat att fungera som ett grönt certifikat; vi har ju en liknande funktion i appen idag där du kan dela verifierad data genom att någon skannar en QR-kod i Freja. I och med att Freja är ett ID med bild på användaren, kan vi erbjuda en integrerad lösning som innehåller både ID och covid-intyg. En annan unik funktion Freja kan erbjuda är att säkert dela det gröna certifikatet online, exempelvis vid en resebokning eller när man reserverar bord på restaurang.”

 För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.