Freja eID Group AB (publ) höll den 12 februari ett webbinarium med kommentarer kring bokslutskommunikén för 2023 med efterföljande frågestund. Inspelningen är nu publicerad.

 Webbinariet hölls av Frejas vd Johan Henrikson tillsammans med IR-ansvarige Kristofer von Beetzen och utöver en genomgång av 2023 och fjärde kvartalet, belystes och besvarades bland annat följande frågor:

  • Fluktuationen av intäkter i segment Fulfilment
  • Besparingsprogrammets effekter
  • Intäkts- och resultatutveckling för segment Freja eID
  • Förklaring av intäktsmodellen
  • Kassa och finansiering
  • Internationell expansion

Inspelningen finns tillgänglig via denna länk.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.