Freja eID Group AB (publ) meddelar att de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för segmentet Freja eID:s utveckling visar fortsatt tillväxt. Framför allt har Annual Recurring Revenue ökat kraftigt vilket är ett resultat av det fokus på intäkter som inleddes under början av 2022.

Nedan beskrivs utvecklingen för respektive nyckeltal för tjänsten Freja eID under det fjärde kvartalet 2022, det vill säga mellan den 1 oktober och 31 december. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2021. För nyckeltal och intäkter för den samlade verksamheten i Freja eID Group AB ber vi att få hänvisa till den kvartalsrapport som publiceras den 9 februari 2023.

– Annual Recurring Revenue (ARR) för tjänsten Freja eID uppgick per den 31 december 2022 till 9,8 (3,7) MSEK vilket motsvarar en ökning med 166% jämfört med samma period föregående år. ARR ökade med 56% jämfört med 30 september 2022.

– Nettoomsättningen hänförlig till tjänsten Freja eID uppgick under fjärde kvartalet till 2,4 (1,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 103% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 36% under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2022.

– Antalet avtal uppgick den 31 december 2022 till 553 (391) st, vilket motsvarar en ökning med 41% jämfört med 31 december 2021 och en ökning med 10% från den 30 september 2022.

– Antal registrerade användare uppgick den 31 december 2022 till 791 000 (476 000) st, vilket är en ökning med 66% jämfört med 31 december 2021 och en ökning med 7% från den 30 september 2022.

– Antalet interaktioner – som mäter hur användare interagerar med Frejas olika funktioner – uppgick under fjärde kvartalet till 2,3 (1,5) miljoner, vilket är en ökning med 51% jämfört med samma period föregående år. Antalet interaktioner ökade med 19% under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2022.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Vårt fokus på intäkter har gett resultat. Att öka ARR med 56% ett enskilt kvartal är starkt men för att förstå hela bilden måste man även ta höjd för de avtal som tecknades under kvartalet men som börjar intäktsföras först under det nya året. Med det som avtalades under Q4 kommer ARR vid januaris utgång uppgå till cirka 12 MSEK vilket innebär att vi nästan dubblat våra återkommande intäkter under ett enskilt kvartal. Nu i januari passerade vi också milstolpen 800 000 användare så jag måste säga att vi inleder det nya året från en styrkeposition både vad gäller intäkter och användare.”

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl. 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.