HJÄLP VID ID-KAPNING

MISSTÄNKER DU ATT DU ÄR UTSATT FÖR ID-KAPNING?

Har inte du gjort den adressändring som ditt ID-Skydd i Freja eID-appen aviserar? Då kan du vara utsatt för ID-kapning eller ID-stöld. Vidta i så fall snarast följande åtgärder:

UTSATT FÖR ID-BEDRÄGERI?
AGERA SNABBT OCH UNDVIK EN PERSONLIG KATASTROF!

POLISANMÄL BROTTET SÅ SNART DU KAN

Ring 114 14 eller besök en polisstation. Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar. Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00. Polisens webbsida om ID-kapning hittar du här.

KONTAKTA SKATTEVERKET OCH ÄNDRA TILLBAKA DIN ADRESS

Har någon registrerat en särskild postadress i ditt namn, ta bort den hos Skatteverket. Kontaktuppgifter nedan.

Besök Skatteverkets hemsida för att ändra din folkbokföringsadress och särskild postadress. Vill du prata med Skatteverket nås de på telefon 0771-567 567.

SPÄRRA DITT PERSONNUMMER TILLFÄLLIGT HOS KREDITUPPLYSNINGSBOLAGEN

Du kan spärra ditt personnummer tillfälligt hos kreditupplysningsbolagen i 14 dagar. Därefter måste du skicka in en polisanmälan för att förlänga spärren. Om ditt personnummer är spärrat kan ingen ta ut lån eller göra inköp som kräver kreditgodkännande i ditt namn. Om du spärrar ditt personnummer hos ett av de större kreditupplysningsföretagen UC, Bisnode, Creditsafe, Decidas Info och Syna så spärras du hos samtliga av dessa inom en timme. Klicka här för att komma till UC, där du alltså kan spärra personnummer till alla ovanstående. Du kan även kontakta någon av de andra bolagen för att göra en spärr.

Övriga större kreditupplysningsbolag är Intrum och Soliditet

KONTROLLERA MED SVENSK ADRESSÄNDRING ATT INGEN EFTERSÄNDNING AV DIN POST HAR GJORTS

Vill du kontrollera så att ingen gjort eftersändning av din post via Svensk Adressändring AB, ring 0771-97 98 99 eller besök deras hemsida.

HAR DU BLIVIT AV MED ETT ID-KORT, PASS ELLER KÖRKORT, MÅSTE DU SPÄRRA DET

Kontakta Transportstyrelsen om du blivit av med ditt körkort. Om du vill spärra ditt pass eller ditt nationella ID-kort skall du kontakta polisen på telefon 114 14 eller om du är utomlands, +46 77 114 14 00. Du kan också besöka en polisstation för att göra din förlustanmälan. Kontakta Skatteverket ifall du vill spärra ett ID-kort utfärdat av dem. Om du vill spärra ett SIS-godkänt ID-kort, kontakta den bank eller organisation som utfärdat kortet till dig.

Glöm inte att du också måste polisanmäla en förlorad ID-handling. Se kontaktuppgifter under rubriken ”Polisanmäl brottet”.

KONTAKTA DIN BANK OCH KONTROLLERA DINA KONTON

Misstänker du att någon kommit över dina betalkortsuppgifter, spärra kortet.

SÅ HÄR BESTRIDER DU EN FELAKTIG FAKTURA

Att bestrida en faktura betyder att du motsätter dig kravet. Det är viktigt av såväl juridiska som praktiska skäl att i ett tidigt skede visa att du inte erkänner kravet som riktats mot dig.

Skriv ett kortfattat meddelande till den som skickat fakturan till dig. Detta kan du göra via brev eller e-post. Ange fakturanumret eller bifoga en kopia på fakturan.

DITT MEDDELANDE SKA INNEHÅLLA

1. Uppgift om vilken faktura det gäller.

2. Kortfattat att du bestrider fakturan och varför. Exempel: ”Jag bestrider betalningsansvar och er faktura. Jag har inte beställt produkten/tjänsten som avses i fakturan och inte heller ingått något annat avtal med er”.

3. Det är mycket viktigt att din invändning speglar omständigheterna i ditt ärende. De formuleringar du använder måste vara relevanta för ditt fall. Brevet och en kopia på fakturan skickar du till den adress som företaget angivit på fakturan. Spara kopior på alla dina brev, meddelande och eventuell annan konversation med motparten. I ett senare skede kan det vara viktigt att kunna styrka datum och innehåll i bestridandet.