Freja eID Group AB (publ) har tecknat avtal med Karlstad kommun om e-tjänstelegitimationen Freja OrgID för kommunens medarbetare. Detta är ett led i kommunens digitalisering och som bygger på ett principbeslut om att de som kommunal arbetsgivare ska erbjuda en tjänstelegitimation till deras anställda, som möjliggör identifiering utan att röja sina personliga uppgifter.

Freja är den enda e-legitimation som är statligt godkänd både för privat- och tjänsteanvändning. Genom att Frejas privata e-legitimation är separerad från tjänstelegitimationen kan en person identifiera sig i sin yrkesroll utan att behöva blanda in sina personliga uppgifter.

Karlstad ska rulla ut Freja OrgID i etapper till kommunens medarbetare och på sikt är målet att alla som använder digitala tjänster i sin yrkesroll ska ha en egen e-tjänstelegitimation.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Nu har mer än var femte kommun tecknat avtal om Frejas e-tjänstelegitimation och vi ser inga tecken på minskad efterfrågan. Tvärtom så kommer ju fler och fler e-tjänster som ställer krav på att medarbetaren ska ha en statligt godkänd e-legitimation. Detta i kombination med ett ökat säkerhetsmedvetande, där användarnamn och lösenord har spelat ut sin roll, gör att vi ser ljust på utvecklingen för Freja OrgID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.