Freja eID Group AB (publ) och Migrationsverket lanserar en pilot för e-tjänsten Digital Passport Check för att underlätta vid ansökan om uppehållstillstånd för studenter och arbetstagare. I ett första steg lanseras funktionen för användare i 23 länder.

 Numera finns krav på att uppvisa pass vid ett personligt besök under processen för ansökan om uppehållstillstånd. Det innebär att många sökande måste göra kostsamma och tidskrävande resor till en utlandsmyndighet, som också kan ligga i ett annat land än hemlandet. Den nya e-tjänsten spar såväl tid som pengar för både sökanden och utlandsmyndigheterna.

Samarbetet med Freja innebär att en sökande kan ladda ner Freja-appen hemma, läsa in passet på ett säkert sätt och därefter dela passinformationen via Migrationsverkets e-tjänst.

Erbjudande om att använda Digital Passport Check kommer börja skickas till sökande under slutet av maj. Ungefär 24 000 användare beräknas kunna ha nytta av den digitala passkontrollen i de 23 länder som omfattas av piloten.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Enligt Migrationsverket ligger vi med detta gemensamma projekt i den tekniska framkanten ur ett globalt perspektiv. Dessutom tror jag att detta kan hjälpa fler myndigheter att digitalisera sina processer för dessa användare. Sökanden får ju också en e-legitimation från Freja i samband med att passet läses in och den kan andra myndigheter förlita sig på under ansökningsprocessen. Om personen senare får svenskt personnummer eller samordningsnummer kan den uppdateras till en fullständig svensk e-legitimation.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.