Freja eID Group AB (publ) kommer under hösten att lansera en funktion som gör att fler som saknar svenskt personnummer kan få en e-legitimation. Detta öppnar för ett betydande antal nya kunder till Freja.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan få ett samordningsnummer i stället för personnummer. Dock har detta system under många år haft brister kring utgivning och identitetskontroll. En konsekvens är att många har hamnat i ett digitalt utanförskap på grund av att de inte kunnat få en e-legitimation baserat på sitt samordningsnummer.

Den 1 september träder en ny lag om samordningsnummer i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att en kategorisering av samordningsnummer införs, något som kommer kunna kontrolleras via SPAR. Kategorierna kommer kunna vara styrkt, sannolikt eller osäkert. Identiteten ska styrkas vid ett besök hos Skatteverket.

I april fick Freja ett tillstånd från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning – att utfärda e-legitimationen Freja+ till personer med samordningsnummer baserat på deras hemlandspass om det är utfärdat inom EU eller EES. Samordningsnumret ska också vara styrkt och kontrolleras via SPAR.

Det nya tillståndet i kombination med den nya kategoriseringen av samordningsnummer ligger till grund för Frejas utökade utgivning som kommer att lanseras under hösten. Freja har tidigare kunnat utfärda en e-legitimation med samordningsnummer om användaren haft en svensk ID-handling. Detta är dock en mycket begränsad grupp eftersom det förutom i undantagsfall alltid krävs personnummer för att få en svensk ID-handling.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Det finns idag drygt 6000 företag, myndigheter och andra organisationer som bygger sina e-tjänster kring e-legitimering och ungefär 10% av dessa har avtal med oss på Freja. Att vi löser den långdragna frågan kring e-legitimationer till personer med samordningsnummer tror jag kan bidra till att många fler kunder kommer välja att teckna avtal med Freja för att kunna inkludera fler i sina e-tjänster. Så förutom att vi minskar det digitala utanförskapet är detta en betydande affärsmöjlighet för oss.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.