REGISTRERING

De olika registreringsstegen för Freja beskrivs nedan. Kolla in den delen som är relevant för dig.

Registrera din e-post till Freja

Fyll i din e-postadress i appen och invänta bekräftelsemailet. Du kan bekräfta via såväl dator som mobil.

Om du inte hittar mailet, dubbelkolla spam-korgen.

Skapa en PIN-kod

Skapa en egen PIN-kod i Freja och var noga med att komma ihåg den. Du kommer använda den för att öppna ditt ID-kort och bekräfta handlingar i appen.

Du kan använda biometri, men det är frivilligt och PIN-koden finns alltid som backup.

Ta ett ID-foto

Då Freja blir ditt digitala ID-kort behöver du ha ett lämpligt ID-foto. Se till att ditt ansikte är tydligt synligt precis som för valfritt ID-foto.

Du kan ta om bilden så många gånger du blir vill tills du är nöjd.

Ett lämpligt ID-foto

Nedan är några tips för att ta ett bra ID-foto till Freja:

 • Se till att belysningen är bra
 • Se till att ditt ansikte är tydligt
 • Stå framför en vit bakgrund
 • Ta av eventuella huvudbonader
 • Ta av eventuella solglasögon

Vi rekommenderar att du använder ditt biometriska pass eller nationellt ID-kort för att registrera dig i Freja

Den processen är säkrare och det gör att vi kan utfärda Freja+ till dig direkt.

Freja+ är den högsta säkerhetsnivån i Freja som ger dig tillgång till offentliga e-tjänster.

Om du använder en annan ID-handling t ex ett körkort, så kommer det att krävas ytterligare steg för att få Freja+. Du behöver då besöka ett av våra ombud för att göra en snabb säkerhetskontroll på plats.

Freja är i första hand en svensk e-legitimation och utvecklas för närvarande främst för användning i Sverige och till svenska e-tjänster.

Svenska medborgare dvs personer som har ett svenskt personnummer och en svensk ID-handling kan använda alla Frejas funktioner.

Freja har stöd för registrering av medborgare från alla EU/EES länder men endast vid användning av ett giltigt biometriskt pass. Frejas funktionalitet för dessa personer är begränsad.

Har du fler medborgarskap och pass men avser använda Freja i Sverige, välj Sverige och använd ett svenskt pass.

VIKTIGT! Är du svensk men bor utomlands, vänligen välj ett svenskt pass som dokumenttyp.

Det svenska passet anses vara en biometrisk ID-handling. Att använda det för registrering ger dig tillgång till Freja+ utan att behöva genomgå en fysisk säkerhetskontroll på plats.

Förbered för skanning

Istället för att fylla i alla uppgifter för hand kan du använda Freja för att skanna din ID-handling. Så här går du tillväga:

 1. Läs instruktionerna i appen noga
 2. Se till att det är tillräckligt ljust i rummet
 3. Klicka ”Starta” när du är redo

Du kan behöva ge tillåtelse för Freja att använda kameran på din telefon.

Första skanningen

 1. Öppna passet med sidan som har foto och personlig information
 2. Placera passet på en plan yta och håll det öppet
 3. Positionera in passet i den ram som visas på skärmen. Det finns indikatorer som hjälper dig till rätt position
 4. Se till att inte täcka över ditt foto eller annan viktig information med dina fingrar.


Skanna NFC-chippet

Den här skanningen fungerar genom att ett chip i din biometriska ID-handling kommunicerar med din enhet. För att detta ska fungera måste din biometriska ID-handling och telefonen vidröra varandra.

Följ instruktionerna för att skanna chippet från ditt pass:

 1. Trycka på ”Start”-knappen för att börja
 2. Lägg enheten ovanpå ditt stänga pass
 3. Vänta tills avläsningen börjar och håll sedan still tills den är klar
 4. Om inget händer, dra enheten långsamt nedåt tills du fångar signalen

Kontrollera att uppgifterna stämmer

Nu kan du dubbelkolla att alla dina uppgifter stämmer.

Om något är fel så kan du korrigera det.

Slutgiltig säkerhetskontroll

Vi behöver försäkra oss om att det är du som aktivt väljer att skaffa Freja.

Det här tar bara en kort stund.

Det svenska nationella ID-kortet anses vara en biometrisk ID-handling. Att använda det för registrering ger dig tillgång till Freja+ utan att behöva genomgå en fysisk säkerhetskontroll på plats.

Förbered för skanning

Istället för att fylla i alla uppgifter för hand kan du använda Freja för att skanna din ID-handling. Så här går du tillväga:

 1. Läs instruktionerna i appen noga
 2. Se till att det är tillräckligt ljust i rummet
 3. Klicka ”Starta” när du är redo

Du kan behöva ge tillåtelse för Freja att använda kameran på din telefon.

Första skanningen

 1. Placera ditt ID så att det passar i ramen
 2. Tryck på knappen när du är redo att skanna


Skanna NFC-chippet

Det här funkar när din telefon och chippet som finns inuti ditt nationella ID kommunicerar med varandra. För att det ska hända, så måste din telefon och ID-kortet vidröra varandra.

Följ de här stegen för att skanna NFC-chippet från ditt nationella ID-kort:

Android

Lägg ditt kort på en plan yta och håll det på plats
Tryck på ”Start”-knappen för att börja;
Placera översta delen av din telefon på den nedre halvan av kortet
Vänta till avläsningen börjar och håll sedan still tills den är klar
Om inget händer, dra enheten sakta uppåt för att fånga signalen


iPhone

Lägg ditt kort på en plan yta och håll det på plats
Tryck på ”Start”-knappen för att börja;
Placera översta delen av din telefon på den nedre halvan av kortet
Avläsningen kommer att börja, rör inget och låt den avsluta


Kontrollera att uppgifterna stämmer

Nu kan du dubbelkolla att alla dina uppgifter stämmer.

Om något är fel så kan du korrigera det.

Slutgiltig säkerhetskontroll

Vi behöver försäkra oss om att det är du som aktivt väljer att skaffa Freja.

Det här tar bara en kort stund.

Att skanna körkort och andra ID-handlingar

Ditt körkort och ditt ID-kort från Skatteverket kan också användas för registrering i Freja. Dock, för att få Freja+, måste du då göra ytterligare ett steg som inkluderar en snabb säkerhetskontroll på plats hos ett av våra ombud. För att slippa detta, använd ditt svenska pass eller nationella ID-kort istället.

Första skanning

 1. Lägg kortet så att det passar in i ramen
 2. Tryck på knappen för att skanna när du är redo

Lägg in din information

Lägg in din information från ID-handlingen i Freja manuellt.

Sista säkerhetskontrollen

Vi behöver försäkra oss om att det är du som aktivt väljer att skaffa Freja.

 1. Tag fram ID-handlingen du använt
 2. Placera den under hakan så att både ID-handlingen och ditt ansikte är synliga. Det finns ramar på skärmen för att vägleda dig.

Kontrollen är klar på några sekunder.

Du är nu redo att skicka dina uppgifter till oss för verifiering.

Vårt säkerhetsteam utför kontroller på vardagar mellan kl. 08-22 och några få timmar på helger.

Du kommer att få en avisering från oss när vi har verifierat dig klart.

Så skaffar du Freja+

Det finns två sätt att få Freja+ på:

 1. Slutför din registrering med ett svenskt pass eller nationellt ID-kort – då får du Freja+ direkt.
 2. Slutför din registrering med en annan slags ID-handling och besök ett av våra ombud för en snabb säkerhetskontroll på plats.

Instruktioner för dig som inte använder en biometrisk ID-handling

Du behöver besöka ett av våra ombud för en snabb säkerhetskontroll på plats. Besöket är ett krav enligt svensk lag.

Det här behöver du göra:

 1. Tryck på Freja+ på hemskärmen i Freja.
 2. Du ser då information om Freja+ och instruktioner om hur du hittar ett Freja-ombud så att du kan göra ditt besök för en säkerhetskontroll.

När du kommer till ombudet

Se till att ta med din telefon och samma ID-handling som du använde när du registrerade dig (mest sannolikt ditt körkort).

Ombudet kommer att behöva skanna en QR-kod som endast går att nå via Freja+-kortet på din hemskärm.

VIKTIGT! Den här QR-koden är INTE samma QR-kod som du har på ditt digitala ID-kort.

Följ de här instruktionerna:

 1. Hitta ATG-kassan
 2. Öppna QR-koden i Freja
 3. Be kassören skanna din QR-kod med en ATG-skanner
 4. Visa din ID-handling

Efter din säkerhetskontroll 

Av säkerhetsskäl så tar det 3 timmar innan ändringen är gjord i våra system. Vi kommer att skicka dig ett meddelande när allt är klart. Tillsvidare kan du använda Freja som vanligt.

Du kan slippa det fysiska besöket genom att använda ditt pass eller nationellt ID-kort när du registrerar dig.

Jag har skyddad identitet, bor utomlands, har ett samordningsnummer osv

För mer information om hur du skaffar Freja, läs mer i ”Vanliga frågor”, under rubriken ”Innan du börjar”.

Operativsystem och enhetskrav

För iOS krävs iOS 13 eller senare och för Android är minimikravet 8.0.

Om din Android-enhet saknar en inbyggd NFC-läsare kommer du inte kunna slutföra registrering med ett svenskt pass, utan behöver använda dig av en annan ID-handling.

Felkod 900

Felkod 900 beror på att din enhet är jailbreakad. Freja stödjer inte jailbreakade enheter av säkerhetsskäl. Det räcker inte att inaktivera jailbreaken, utan enheten måste fabriksåterställas för att ta bort den helt.

M