Freja eID Group AB (publ) meddelar att man slutit avtal med Ronneby kommun. Avtalet innefattar användande av Freja OrgID till kommunens medarbetare och identifiering för medborgare med Freja eID+ till alla kommunala e-tjänster.

Freja är en statligt godkänd e-legitimation för användning i tjänsten och privat. Freja är också en fysisk ID-handling i mobilen för identifiering vid exempelvis apoteksärenden och paketutlämning och för att dela data med samtycke.

E-tjänstelegitimationen Freja OrgID används av allt fler kommuner, universitet och företag inte minst därför att Freja kan skilja på privat och rollbaserad användning.

Den privata e-legitimationen, Freja eID+, fungerar hos hundratals offentliga och privata e-tjänster och är ett alternativ för personer som inte kan ha andra e-legitimationer av olika skäl, exempelvis äldre och personer med skyddad identitet eller funktionshinder.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Det gläder mig att Ronneby kommun nu gör sällskap med nästan hälften av Sveriges kommuner som vill minska det digitala utanförskapet. Genom att erbjuda båda de statligt godkända mobila e-legitimationerna för medborgarna inkluderar man de 10% som av olika skäl inte kan ha BankID. Dessutom ger Frejas tjänstelegitimation unika fördelar kring användarvänlighet, regelefterlevnad och minimal administration.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.