SÄKERHET –
GRUNDEN I FREJA

Freja eID är en e-legitimation utvecklad av Freja eID Group AB (publ), ett svenskt IT-säkerhetsföretag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Tekniken bakom Freja eID används av banker, företag och myndigheter över hela världen för att hantera digitala identiteter och skydda känsliga data.

VAD UTGÖR EN IDENTITET?

Allt som utgör en människas unika identitet kan aldrig reduceras till bara data. Men för att världen ska fungera har samhället formaliserat vad det betyder för dig att vara du – i form av viss information som namn, födelsedatum, adress och så vidare.

Har du någonsin tänkt varför någon litar på dig när du visar ditt ID? Det beror på att det finns förtroende för att myndigheten, eller den som utfärdat ID-handlingen, garanterar giltigheten i de uppgifter ID-handlingen innehåller.

VAD ÄR EN DIGITAL IDENTITET?

Överför denna logik till den digitala världen så kommer du att upptäcka att den fungerar ungefär på samma sätt. När du identifierar dig med en e-legitimation  måste förtroende skapas; att denna e-legitimation är säker och, att det finns en myndighet som garanterar dess giltighet.

Så hur uppnår vi detta för Freja eID? På den här sidan förklarar vi våra säkerhetsprocesser eftersom vi vill skapa förtroende hos dig och göra användningen av Freja eID så transparent för dig som möjligt.

Säker teknik och strikta regler

Tekniken bakom Freja eID är baserad på etablerade kryptografiska algoritmer och en lång rad säkerhetsfunktioner som garanterar högsta möjliga tillit.

Det är ju en sak att vi hävdar detta, men vi har även låtit Freja eID granskas – och bli kontinuerligt granskad – av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning samt av externa revisionsbolag. Genom att göra detta har vi också som enda svenska mobila e-legitimation fått den statliga kvalitetsmärkningen Svensk e-legitimation. för både privat och tjänsteanvändning.

ATT LÄGGA TILL EN ID-HANDLING

Vi måste se till att de uppgifter du skickar till oss är giltiga och därmed skapa en betrodd länk mellan din fysiska identitet och din digitala. Det är därför processen att lägga till ett dokument till Freja eID är så grundlig.

När du har skickat in dina uppgifter verifierar vårt säkerhetsteam dess äkthet genom att kontrollera dem, exempelvis med svenska polisen och med officiella register som SPAR (Statens Personadressregister).

Detta görs på vardagar, mellan 8 och 22 , och tar vanligtvis ett antal minuter. Så om du skickar in dina uppgifter under helgen kommer det att verifieras den första helgfria vardagen efter.

Alla dina uppgifter lagras i Sverige enligt EU:s GDPR-krav.

VARFÖR GÅ TILL ATG?

Freja eID+ är godkänd av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning eftersom den uppfyller deras säkerhetskriterier. Det är därför du kan komma åt statliga tjänster med Freja eID Plus.

Ett fysiskt möte är ett av dessa säkerhetskriterier. ATG: s nätverk med över 2000 butiker gör att vi kan ge dig ett bekvämt och snabbt sätt att göra denna extra ID-kontroll som krävs. .

Detta är inte den enda säkerhetskontroll som görs eftersom dina uppgifter redan har verifierats av vårt säkerhetsteam när du lägger till din ID-handling. När den fysiska ID-kontrollen är godkänd kan vi utfärda Freja eID Plus till dig.

Freja eID finns tillgängligt på alla stora mobilplattformar. Testa det själv!

download frejaeid on the app store