SÄKERHET –
GRUNDEN I FREJA eID

Freja eID är en e-legitimation utvecklad av Verisec, ett svenskt IT-säkerhetsföretag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Tekniken bakom Freja eID används av banker, företag och myndigheter över hela världen för att hantera digitala identiteter och skydda känsliga data.

SÅHÄR VERIFIERAR VI DIN IDENTITET

Låt oss säga att du försöker logga in på en webbplats. Det kan vara en internetbank, kommunens e-tjänster, någon form av läroplattform, i princip vilken som helst av de webbsidor och tjänster som är anslutna till e-legitimationstjänsten Freja eID. Oavsett vilken tjänst du försöker komma åt så ser vi till att det inte finns några säkerhetsrisker och att din upplevelse är så smidig och tillfredsställande som den kan vara.

Så vad är det egentligen som händer bakom kulisserna som gör Freja eID så säker att använda? Hur kan Freja eID garantera att autentiseringsprocessen av din identitet är säker?

För att uppnå detta, kommunicerar vårt system med din enhet och den tjänst du loggar in på. Du har alltid full kontroll över hela processen och ingenting sker utan ditt godkännande. Så här ser det ut:

Du går till webbplatsen som du vill logga in på, t.ex. spelpaus.se, och du väljer Freja eID som identifieringsmetod.
Spelpaus.se skickar då en begäran om autentisering till vårt system.
Vi behandlar denna begäran och säkerställer att tjänsteleverantören (i detta fall spelpaus.se) finns i vår databas.
Om så är fallet sänder vi en begäran om godkännande till din enhet. Det framgår alltid med tydlighet vilken tjänst du är på väg att logga in på.
Du godkänner tjänsteleverantörens begäran med din PIN-kod, ditt fingeravtryck eller med ansiktsigenkänning – om din enhet stöder denna metod (det är upp till dig att välja metod).
När du har godkänt denna begäran skickas den tillbaka till vårt system där vi utför ytterligare säkerhetskontroller.
Om det inte föreligger några oegentligheter så verifierar vi din identitet för tjänsteleverantören (i detta fall spelpaus.se) och du loggas in på deras webbplats.

I praktiken är denna process snabb och smidig, ger dig ökad säkerhet och en mycket tillfredsställande användarupplevelse.

EN STATLIGT KVALITETSMÄRKT E-LEGITIMATION

Freja eID är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Det är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som granskar och godkänner e-legitimationer mot ett tillitsramverk som följer internationell standard.

Svensk e-legitimation är ett kvalitetsmärke som visar att en e-legitimation går att lita på, både för den verksamhet som har en e-tjänst och för den som behöver använda en e-legitimation.

Freja eID:s system och arkitektur byggs för att kunna möta de regler som EU definierat för elektronisk identifiering, elektroniska signaturer och betrodda tjänster över landsgränserna i eIDAS-regelverket.