Freja eID Group AB (publ) och Sparks Generation har ingått avtal om säker identifiering med Freja för ungdomar, vårdnadshavare och aktivitetsarrangörer i Sparksapp.  

Sparks Generation är en ideell organisation vars syfte är att ge alla barn och unga i Sverige en meningsfull fritid. Mer än en tredjedel av alla 12 – 18 åringar i Sverige saknar idag regelbundna fritidsaktiviteter.

En meningsfull fritid är avgörande för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa och utgör ett skydd mot kriminalitet och missbruk. Därför har Sparks Generation tillsammans med unga, kommuner, föreningar, kulturskolor och fritidsgårdar utvecklat den kostnadsfria appen Sparksapp. Syftet är att öka tillgängligheten genom att samla hela det lokala utbudet av aktiviteter och kurser som unga och deras vårdnadshavare kan boka på ett tillgängligt och kostnadsfritt sätt.

Frejas e-legitimation går att skaffa kostnadsfritt redan från 8 års ålder och utan tillgång till ett bankkonto.  Detta ökar såväl valmöjlighet som tillgänglighet för alla medborgare att nå de e-tjänster i samhället de behöver.

Alexandra Krook, Verksamhetschef Sparks Generation
”För Sparksapp är det viktigt att det är så enkelt och säkert som möjligt att starta konto, för precis alla. Inkludering är en av våra ledstjärnor. En del av det arbetet är just samarbetet med Freja. Ett konkret sätt för företag att bidra till ökad inkludering, psykisk och fysisk hälsa, och bidra till ett mer hållbart samhälle”

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Ett av Frejas viktigaste kärnvärden är att alla ska med i digitaliseringen. Genom att nu erbjuda inloggning även med Freja i Sparksapp öppnar vi dörrar för ännu fler ungdomar ute i landet att få tillgång till en meningsfull fritid. Ett viktigt bidrag i ett oroligt samhälle och ytterligare ett bevis på Frejas allt bredare användarnytta.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.