Freja eID Group AB (publ) och utbildningsföretaget ThorenGruppen AB har skrivit avtal om e-tjänstelegitimationen Freja OrgID till företagets medarbetare.

ThorenGruppen är ett av Sveriges största utbildningsföretag med drygt 2 000 medarbetare och närmare 20 000 elever. Företaget driver bland annat ett flertal grundskolor och gymnasieskolor där man nu ska använda Freja OrgID för att administrera de digitala nationella prov och bedömningsstöd som börjar införas under 2024. Det finns ett krav från Skolverket att personal som administrerar proven gör detta med en statligt godkänd e-legitimation.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”När det kommer krav på att medarbetare ska använda en e-legitimation i tjänsten – som det görs när de nationella proven digitaliseras – blir fördelarna med Freja uppenbara. Freja är den enda e-legitimationen som separerar privat användning från tjänsteanvändning. Det är så enkelt att de flesta medarbetare faktiskt inte vill använda sin privata e-legitimation på jobbet och då blir Freja ett naturligt val som den enda e-legitimation som är statligt godkänd både för privat- och tjänsteanvändning.”

 För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.