Här får du värdefulla tips och en påminnelse om några viktiga datum! Det finns en hel del avdrag som du kan ha rätt till men som är lätta att råka missa.

Uthyrning av bostad

Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kr per år. Överskottet av uthyrningen beskattas som inkomst av kapital med 30 procent. Det är olika regler om du hyr ut småhus, bostadsrätt eller hyresrätt. Du får inte göra några avdrag för ökade driftskostnader eller ombyggnad.

ROT & RUT

Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (RUT) på 75 000 kronor per år medan rotavdraget (arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda Rot- och Rutavdraget får vara max 75 000 kronor per år.

Avdrag för grön teknik

Nytt för i år är att du får göra avdrag om du installerat grön teknik, så som till exempel solcellspaneler på taket. Du kan få en skattereduktion på upp till 50 00 kronor per år. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.

Köp och försäljning av värdepapper

Sparar du i ett investeringssparkonto (ISK) baseras skatten på en schablonintäkt. Denna uppgift som är en tänkt årlig avkastning är redan förifylld i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något åt den. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten. Däremot är det så att om du för över värdepapper från en depå till ett ISK så anses överföringen vara en avyttring, försäljning. Du behöver därför redovisa försäljningen som en kapitalvinst eller kapitalförlust i din deklaration. Om du har sålt värdepapper med vinst och under samma år sålt värdepapper med förlust, kan du kvitta försluten mot vinsten.

Skatten på överskott av kapital är 30 procent. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kronor. Om underskottet är större än 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent av 100 000 krononor, det vill säga 30 000 kronor plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor.

Resor till jobbet

Om du tjänar minst 2 timmar per arbetsdag genom att ta bil i stället för att åka kommunalt till jobbet, får du göra avdrag. Du behöver ha minst 5 kilometer mellan ditt hem och din arbetsplats om du ska ha rätt till avdraget.

För hjälp med avdrag kan du vända dig till Skatteverkets hjälptjänster online Avdragslexikon för privatpersoner | Skatteverket

Några viktiga datum deklaration 2023:

  • 15 mars 2023 – nu kan du deklarera. Med Freja+ kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.
  • 30 mars 2023 – sista dagen att godkänna din deklaration digitalt, utan ändringar, för att få skatteåterbäringen i april.
  • 2–3 april 2023 – Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som godkänner din deklaration digitalt utan ändringar senast den 30 mars. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare.
  • 5–6 april 2023 – Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dig som godkänner din deklaration digitalt utan ändringar, senast den 30 mars.
  • 15 mars–15 april 2023 – Du som inte har digital brevlåda får din deklaration med posten. Du som har Freja+ kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om du inte har fått din pappersdeklaration ännu.
  • 2 maj 2023 – sista dagen att deklarera, om du inte fått anstånd med att lämna deklarationen.
  • 4–5 juni 2023 – Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som deklarerade senast den 2 maj och vars deklaration har godkänts. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare.
  • 8–9 juni 2023 – Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen till dig som deklarerar senast den 2 maj och vars deklaration har godkänts.
  • 12 september 2023 – sista dagen för betalning för de flesta som har kvarskatt. Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du fått ditt slutskattebesked. Datumet står i slutskattebeskedet.

Har du inte Freja+ ännu?

Ingen fara – du behöver bara ha bekräftat din identitet med en ID-handling i Freja-appen.

Sedan måste du, vid ett tillfälle, gå till ditt närmaste Freja ombud (finns en karta i appen) och ta med dig din mobil och den ID-handling du använde vid registrering. Det fysiska mötet sker bara en gång och är ett krav från myndigheterna. Av säkerhetsskäl tar det ca 3 timmar för uppgraderingen av ditt Freja eID att registreras. Du får en notis när det är klart.

Fler frågor om Freja? Supporten finns på plats kl 08-22, alla dagar i veckan. Ring på +46 8 38 88 58 eller mejla till support@frejaeid.com.