Delad kontroll är resultatet av ett PTS-finansierat projekt med målet att minska det digitala utanförskapet. I detta fall handlar det om individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation och således stängs ut ur det digitala samhället.

Digitalt utanförskap är ett väldokumenterat fenomen men tycks alltid komma som en överraskning för samhällen som digitaliserar allt snabbare. Trots att det inte finns någon tvekan om att digitaliseringen är en bra sak och förhållandevis oundviklig kan det resultera i att det ”gamla sättet” att göra saker blir svårare eller rentav omöjligt. Vare sig man skall betala skatten, boka en läkartid, eller kolla upp pensionen så krävs en e-legitimation för att göra det på smidigaste sättet.

De flesta har anpassat sig, men många har tyvärr kommit på efterkälken, främst de som inte kan eller får självständigt använda en e-legitimation – i många fall de äldre och de med kognitiva svårigheter. Resultatet blir att en inte obetydlig del människor inte kan få tillgång till både privata och offentliga e-tjänster, uteslutna från den nya digitala världen.

Vi tror starkt på att ingen skall behöva lämnas efter och att alla har rätt till lika möjligheter att delta i det digitala samhället. Delad kontroll ämnar att möjliggöra detta.

Vad är Delad kontroll?

Delad kontroll är en ny funktion i Freja eID som låter två individer ansluta sina Freja eID konton på ett sådant vis att en blir hjälpare eller assistent åt den andra – exempelvis en familjemedlem eller vårdgivare.

När användaren som behöver hjälp önskar göra något med Freja eID får deras assistent en notis och kan välja att godkänna eller neka transaktionen. Det är viktigt att notera att assistenten inte själv kan genomföra en transaktion åt personen de hjälper, utan enbart hålla koll på och godkänna eller neka ärenden från att gå vidare.

Vem är Delad kontroll för?

Delad kontroll är avsedd att både hjälpa och uppmuntra de som i dagsläget hamnat efter i digitaliseringen av något skäl. Vare sig det rör sig om åldern, en kognitiv svårighet, eller helt enkelt att man känner sig otrygg på nätet tror vi starkt på att det under inga omständigheter bör finnas barriärer som förhindrar någon från att ha en e-legitimation och därmed tillgång till privata och offentliga e-tjänster.

Delad kontroll är en naturlig fortsättning av våra försök till att göra Freja eID så tillgängligt och användarvänligt som möjligt. Vi har gjort stora kliv för att uppfylla kraven som ställs på offentliga aktörer i Sverige när det kommer till tillgänglighet och enkel användning i hela Freja eID produkten.

Hur funkar det?

Delad kontroll är en inbyggd funktion och helt kostnadsfritt för alla Freja eID användare. Det enda kravet är att båda användare måste lägga till sin ID-handling till Freja eID för att verifiera sin identitet i appen.

När båda användare har verifierats kan assistenten påbörja processen av att koppla ihop kontona via Freja eID appen. Både användaren och assistenten måste vara på samma plats när detta görs då processen innehåller skanning av en QR-kod av säkerhetsskäl. Användaren som önskar få hjälp får då godkänna kopplingen av kontona. Kopplingen kan brytas av båda parter närsomhelst.

Assistenten är inte begränsad till att hjälpa en person åt gången utan kan ha flera användare anslutna som den hjälper. Å andra sidan kan personen som önskar assisteras enbart ha en assistent åt gången. Båda parterna kan hålla koll på sina kopplingar i Delad kontroll i Inställningarna i Freja eID appen.

Om du vill lära dig mer om Delad kontroll vänligen se här.

Har du inte Freja? Ladda ner appen och registrera dig på bara några minuter!