Vid ett personligt möte på förmiddagen den 5 december mottog civilminister Erik Slottner uppropet och namninsamlingen för kampanjen Alla ska med.

Bakgrund

Var tionde invånare i Sverige lever i digitalt utanförskap. De har av olika anledningar inte den e-legitimation som krävs för att komma åt tusentals e-tjänster som de flesta av oss tar som självklara. Det finns tre statligt godkända e-legitimationer som tillsammans kan inkludera alla som står utanför. Men för att detta ska göra någon skillnad måste alla e-tjänster erbjuda alla dessa alternativ.

Uppropet – Alla ska med

I början av november ställdes på Frejas hemsida frågan ”Ska tjänster som kräver e-leg erbjuda alla statligt godkända alternativ så de som saknar en viss e-legitimation ändå kan vara med i samhället?” Över 1 000 personer svarade och av dessa röstade 98% JA på frågan.

På webbsidan www.allaskamed.nu fanns sedan möjlighet att digitalt skriva under uppropet. Självklart erbjöds flera alternativ för signatur – antingen med någon av de två största e-legitimationerna eller med så kallad skärmsignatur.

På Internationella funktionsrättsdagen den 3 december arrangerades en manifestation vid Stureplan i Stockholm, där möjlighet fanns att visa sitt stöd och skriva under uppropet.

Den 5 december gick sedan Frejas vd Johan Henrikson och produktchef Kristofer von Beetzen tillsammans med Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg samt Nicklas Mårtensson generalsekreterare Funktionsrätt Sverige gemensamt upp till civilministern för att vid en sittning lämna in listan med de drygt 2 200 namnunderskrifterna.

Flera veckors intensivt kampanjande tillsammans med flera funktionsrättsorganisationer ledde fram till mötet med civilministern. Nu är det hög tid att minska det digitala utanförskapet och samtidigt bygga ett robustare civilsamhälle.

Organisationer som stöder uppropet: