Här kan du läsa mer om vårt upprop Alla ska med – en kampanj mot digital utanförskap.

Bakgrund till uppropet

Var tionde invånare i Sverige lever i digitalt utanförskap. De har av olika anledningar inte den e-legitimation som krävs för att komma åt tusentals e-tjänster som de flesta av oss tar som självklara. Det finns tre statligt godkända e-legitimationer som tillsammans kan inkludera alla som står utanför. Men för att detta ska göra någon skillnad måste alla e-tjänster erbjuda alla dessa alternativ.

Uppropet – Alla ska med

I början av november ställdes på Frejas hemsida frågan ”Ska tjänster som kräver e-leg erbjuda alla statligt godkända alternativ så de som saknar en viss e-legitimation ändå kan vara med i samhället?” Över 1 000 personer svarade och av dessa röstade 98% JA på frågan.

På webbsidan www.allaskamed.nu fanns sedan möjlighet att digitalt skriva under uppropet. Självklart erbjöds flera alternativ för signatur – antingen med någon av de två största e-legitimationerna eller med så kallad skärmsignatur.

På Internationella funktionsrättsdagen den 3 december arrangerades en manifestation vid Stureplan i Stockholm, där möjlighet fanns att visa sitt stöd och skriva under uppropet.

Namninsamling lämnades till civilministern

Den 5 december gick sedan Frejas vd Johan Henrikson och produktchef Kristofer von Beetzen tillsammans med Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg samt Nicklas Mårtensson generalsekreterare Funktionsrätt Sverige gemensamt upp till civilministern för att vid en personlig sittning lämna in listan med de drygt 2 200 namnunderskrifterna från uppropet.

Flera veckors intensivt kampanjande tillsammans med flera funktionsrättsorganisationer ledde fram till mötet med civilministern. Nu är det hög tid att minska det digitala utanförskapet och samtidigt bygga ett robustare civilsamhälle.

Uppdatering – efter uppropet

Uppropet fick stor uppmärksamhet i media och nu har även SKR och myndigheten DIGG gått ut och sagt att man bör lagreglera att alla av staten godkända e-legitimationer måste accepteras av alla offentliga och privata aktörer som kräver e-legitimation för identifiering. Se artiklarna här:

8 december 2022
”Skapa en statlig e-legitimation som funkar för alla” – Dagens Samhälle

30 januari 2023
Debatt: En e-legitimation för alla är en uppgift för staten

Organisationer som stöder uppropet: