Tidigare var det inte möjligt för personer utan svenskt personnummer att få Freja+ på grund av regleringar från regeringen.

Lyckligtvis förändras omständigheterna, så det är nu möjligt för dig att få Freja+ om du är utlänning bosatt i Sverige.

Krav för utländsk medborgare

Första kravet är att du är medborgare i ett EU/EES-land. Om du inte är det, planerar vi att lägga till fler länder i framtiden, så håll dig uppdaterad.

Om du kommer från ett berättigat land måste du ha ett verifierat samordningsnummer. All information om samordningsnummer finns på Skatteverkets webbplats, men kortfattat – du måste personligen besöka Skatteverket och bli verifierad av en tjänsteman där.

En samordningsnummer ÄR INTE ditt personnummer eller någon liknande motsvarighet från ditt hemland. Det är ett nummer utfärdat av Skatteverket till utländska medborgare.

Förfarande för att få Freja+ som utländsk medborgare

Om du uppfyller dessa kriterier kan du enkelt få Freja+ genom att följa stegen i Freja-appen:

  1. Börja processen från startsidan i Freja-mobilappen
  2. Ange ditt samordningsnummer
  3. Bekräfta din adress registrerad i Skatteverkets folkbokföringsregister
  4. Vi skickar dig ett brev med en säkerhetskod
  5. Vänta på att ditt brev ska komma och ange säkerhetskoden från det i Freja
  6. Du har nu Freja+
Om du har ett svenskt personnummer men skapade Freja med ett utländskt pass, kan du få Freja+ men proceduren blir annorlunda för dig. Vänligen konsultera denna sida för mer information.