Frejas e-legitimation finns i tre olika nivåer för dig som användare. Här förklarar vi hur detta fungerar och hur du gör för att nå de olika nivåerna.

Varför tre nivåer?

Det finns olika krav från de e-tjänster som använder Freja. Vissa tjänster kräver exempelvis en högre tillitsnivå för att möta olika säkerhetskrav. Istället för att då kräva att alla användare ska ha den högsta nivån – när det inte alltid behövs – har vi gjort det enklare för dig som användare genom att dela upp i tre nivåer.

Vilka är nivåerna?

  1. Freja registrerad med e-post

Här räcker det med att du laddar ner appen på din telefon eller surfplatta och registrerar dig med en e-postadress. Du måste kunna verifiera adressen i ett mejl som skickas i registreringsprocessen. Du måste också ange en PIN-kod som du själv väljer. Denna nivå är tillgänglig för alla.

  1. Freja verifierad med ID-handling

Här måste du också registrera en giltig ID-handling, ta en selfie och göra en kontroll att du är en levande person. Eftersom detta steg kontrolleras av vår säkerhetspersonal kan det ta en stund innan du blir godkänd. Denna nivå är tillgänglig för användare från ett visst antal länder. Här kan du se vilka länder som stöds.

  1. Freja Plus

Detta är tillgängligt för användare med svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer för personer från EU, EES och Storbritannien. Har du svenskt personnummer och verifierar dig med ID-handling enligt steg två ovan får du i de flesta fall Plus direkt, om du använder ditt pass eller ditt svenska nationella ID-kort. Använder du svenskt körkort eller Skatteverkets ID-handling måste du göra en fysisk ID-kontroll för att få Plus. Har du styrkt samordningsnummer måste du också ange en säkerhetskod som skickas till din adress.

När du väl har en nivå kan du enkelt gå upp till nästa, om du möter kraven för denna nivå.

För att läsa mer detaljerade instruktioner om hur du skaffar Freja så finns en komplett registreringsguide via denna länk.