Integritet

Dina uppgifter lagras säkert i Sverige i enlighet med EU:s GDPR-regler. Först när du vill komma åt / använda Freja för en annan tjänst delas dina uppgifter och du får varje gång ge ditt samtycke till den data som delas. Du vet alltså alltid vilka uppgifter som delades och kan se en historik över alla dessa åtgärder på Mina sidor.

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy och Allmänna Villkor.

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

All data är lagrad och hanterad enligt högsta säkerhetsstandard. Vi lagrar all data i vårt datacenter i Sverige enligt reglerna för GDPR. Du kan komma åt dina uppgifter antingen via appen eller via Mina Sidor. Vissa uppgifter kan du dock inte se direkt via någon av dessa kanaler, exempelvis bilden på din ID-handling.

Din rätt till dataportabilitet

Ta kontakt med oss så överför vi alla personuppgifter som vi lagrar om dig i ett maskinläsbart format.

Din rätt att bli glömd

Denna rätt innebär att du kan be oss ta bort alla dina personuppgifter från vår databas. Om du vill göra detta, kontakta oss så hjälper vi dig. Vi måste verifiera din identitet för att se till att någon annan inte försöker ta bort ditt e-ID.

För mer information, se vår Integritetspolicy, avsnittet – Dina rättigheter. Dock är vi skylidga att lagra vissa uppgifter under en längre tid eftersom Freja är en e-legitimation.