Digitaliseringen bygger på tillit

Att veta vem du har att göra med i den digitala världen är en förutsättning i digitaliseringen. Och att systemen är säkra är en lika viktig grundbult.

Freja eID är en e-legitimation utvecklad av Verisec, ett svenskt IT-säkerhetsföretag grundat 2002 och noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Tekniken bakom Freja eID lanserades redan 2009 och används idag av banker, försäkringsbolag, företag och myndigheter över hela världen för att hantera digitala identiteter.

Ett unikt samarbete för en ny e-legitimation

Det har länge funnits en efterfrågan på alternativ för
e-legitimationer i Sverige. Nu är väntan över.

Ett av problemen har varit att det har saknats en möjlighet att göra den fysiska legitimationskontroll enligt de högt ställda krav
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ställer för att utfärda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Tack vare samarbetet mellan Freja eID och ATG är detta hinder numera undanröjt. ATG har ett landsomfattande nätverk av butiker med utbildad personal som kan göra legitimationskontrollen enligt de krav som DIGG ställer samt den sjustegsprocess för identifiering som Svenska Bankföreningen har fastställt.

Välj den tillitsnivå som din verksamhet kräver

KYC-krav, betalningar eller inloggning till jobbmailen? Beroende på användning finns olika krav på så kallade tillitsnivåer och Freja eID erbjuder en unik valfrihet.

Det finns fyra tillitsnivåer inom elektronisk identifiering där de högre nivåerna ställer högre säkerhetskrav och grundidentifiering av användarna. Ju högre nivå era användare har desto fler tjänster kan de använda med sitt Freja eID och det är upp till er att välja vilken nivå ni vill använda.

Med Freja eID kan ni kan också välja olika tillitsnivåer för olika användargrupper och självklart gå till en högre nivå när så önskas. På så sätt kan ni komma igång snabbt och utöka tillitsnivåerna i takt med att ni lägger till fler tjänster som kan nås med e-legitimationen.

Svensk e-legitimation – statens kvalitetsmärkning av e-legitimationer

Svensk e-legitimation är ett kvalitetsmärke som visar att en e-legitimation går att lita på, både för den verksamhet som har en e-tjänst och för den som behöver använda en e-legitimation.

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som granskar och godkänner e-legitimationen mot ett tillitsramverk som följer internationell standard. När en e-legitimation godkänts för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation tillåts den att användas för att logga in i offentliga e-tjänster hos exempelvis Skatteverket och andra myndigheter.

Freja eID+ är granskad och godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Säkerhet och regulatoriska krav

Freja eID bygger på avancerad och beprövad säkerhetsteknik som används av banker och myndigheter över hela världen för att skydda känslig data och uppfylla regulatoriska krav.

Med Freja eID får ni tvåfaktorsautentisering som uppfyller de högt ställda krav som ställs upp av EU i den kommande Payment Services Directive 2 (PSD2) om autentisering för betalningar på internet.

Freja eID bidrar också till er regelefterlevnad i den nya dataskyddsförordningen GDPR, inte bara genom att stärka skyddet kring tillgång till känslig data, utan även för att kryptera kommunikationen kring känslig data med användarna.

Freja eID:s system och arkitektur byggs för att kunna möta de regler som EU:s definierat för elektronisk identifiering, elektroniska signaturer och betrodda tjänster över landsgränserna i eIDAS-regelverket.