Om du har fått Freja+ genom att använda ditt pass eller nationellt ID-kort och nu inte kan använda Freja+ för eIDAS måste du göra en fysisk ID-kontroll för att nå e-tjänster inom EU och eIDAS.

För att använda Freja+ inom EU måste du som användare göra en fysisk ID-kontroll. Eftersom det de flesta fall inte sker någon fysisk ID-kontroll när du skaffar Freja+ med ditt pass eller nationella ID-kort måste du ta följande steg för att kunna använda Freja+ inom ramen för EU och eIDAS:

Följ dessa steg:

  1. Eftersom din registrering är gjord med ett pass/nationellt ID-kort måste du kontakta support@frejaeid.com och be dem tillfälligt nedgradera ditt konto så du kan göra en ID-kontroll för eIDAS.
  2. När vi har nedgraderat dig måste du besöka ett av våra ombud för en snabb, personlig ID-kontroll. Se till att ta med din telefon och den ID-handling (pass eller nationellt ID) du använde när du registrerade Freja i appen. Du kommer se lista och karta på närmaste ombud i appen.
  3. Efter besöket får du Freja+ igen och kan logga in på tjänster som omfattas av eIDAS.

För mer detaljer angående detta steg (den personliga säkerhetskontrollen), vänligen konsultera vår fullständiga registreringsguide.