ID-KAPNING ÄR ETT VERKLIGT HOT

Plötsligt får du betalningskrav på 600 000 kronor från en bank du inte är kund hos. Ett snabblåneföretag du aldrig hört talas om kräver att ytterligare en halv miljon kronor ska återbetalas. Samtidigt fylls din brevlåda med betalningspåminnelser för varor du inte har köpt. Du har blivit ID-kapad.

GRATIS ID-SKYDD FÖRHINDRAR
ID-KAPNING

Varje år drabbas 200 000 svenskar av ID-kapning eller ID-stöld, Freja eID Plus hjälper dig förhindra att bli en av dem. Freja eID Plus låter dig inte bara logga in säkert på anslutna webbplatser. På denna nivå ingår dessutom ett gratis ID-Skydd. Det meddelar dig om din folkbokföringsadress eller särskilda postadress ändras. Eller om någon lägger till en extra adress.

Gratistjänsten ID-Skydd aviserar när din adress ändras, det är sedan upp till dig att vidta lämpliga åtgärder. Det ger dig ingen förlustersättning eller annan kompensation vid en ID-stöld. Men det ger dig möjligheten att agera så snabbt som möjligt och därmed avstyra en privatekonomisk katastrof.

Läs mer om hur du bör agera när du misstänker att du blivit ID-kapad: Hjälp jag har blivit ID-kapad!

PREVENTIVT SKYDD MOT ID-KAPNING

En ID-kapning börjar ofta med att bedragaren ändrar din adress, det är dessvärre ganska enkelt. All din post hamnar då hos bedragaren. Denne kan ta lån i ditt namn, plocka ut bankkort kopplade till dina konton och handla för dina pengar. Brevet som förkunnar att din adress ändrats ser bedragaren också till att du aldrig får.

Det finns inget heltäckande skydd mot ID-kapning. Freja eID Plus ger dig möjligheten att agera snabbt och avstyra bedrägeriet. I kombination med säkerhetsåtgärderna under avsnittet Så skyddar du dig, minskar du risken för att drabbas avsevärt.

GRATIS ID-SKYDD MED FREJA eID PLUS

Följ instruktionerna i appen för att uppgradera till Freja eID Plus och få ett gratis ID-Skydd. Läs mer om hur du går till väga: Skaffa Freja eID Plus

OBS! Freja eID Plus meddelar inte om adressändring eller eftersändning av post som skett via Svensk Adressändring. Det är en privat tjänst från Postnord och Citymail. Vi rekommenderar att du aktiverar adresslåset hos Svensk Adressändring. Detta låser dock inte din folkbokföringsadress hos Skatteverket

SÅ FUNGERAR ID-SKYDD I FREJA eID-APPEN

SPAR-databasen uppdateras natten efter varje vardag med uppgifter från Skatteverkets Personadressregister.

Dina uppgifter kontrolleras mot SPAR-databasen efter varje sådan uppdatering de registrerar.

Har något ändrats får du på morgonen ett meddelande om detta i appen och via de e-postadresser som är länkade till ditt Freja eID.