Detta är fortfarande en av de vanligaste frågorna vi får. Andra vanliga frågor är “Vilken ska jag välja?” och “Kan jag ha båda?”. Här får du svar!

Under många år var Sverige helt beroende av en e-legitimation, BankID. Men i takt med att allt fler i samhället började använda e-legitimering kom initiativ från regeringen att uppmuntra fler alternativ och så föddes Freja.

Freja lanserades den 15 augusti 2017 och är idag en av Sveriges snabbast växande digitala tjänster med fler än 800 000 användare (uppdatering av antalet användare februari 2023).

Stora likheter i vissa avseenden

Vad är då skillnaden? Enklast är kanske att först förklara likheten. Både Freja och BankID är e-legitimationer som uppnår de höga krav som ställs för att få det statliga kvalitetsmärket “Svensk e-legitimation.” Det innebär att båda tjänsterna har den säkerhet och tillit som krävs för att exempelvis få användas i offentliga tjänster och för betaltransaktioner.

Både Freja och BankID kan användas för identifiering till e-tjänster och för att göra elektroniska underskrifter och båda finns som mobila e-legitimationer.

Både Freja och BankID ägs av privata företag och ingen av dem är alltså en statlig e-legitimation. Däremot är ju båda statligt godkända och kan därför ibland uppfattas som att staten skulle ligga bakom.

Olika användningsområden – och förutsättningar

Freja och BankID skiljer sig åt både vad gäller användningsområden och förutsättningar. BankID fungerar för närvarande hos fler e-tjänster Freja, cirka 5 000 e-tjänster är anslutna till BankID jämfört med cirka 500 som är anslutna till Freja.

Freja fungerar också för fysisk identifiering i cirka 7 000 butiker för att hämta paket, receptbelagd medicin, registrera kundklubbspoäng och handla åldersbegränsade varor. BankID har inte ett digitalt ID-kort för fysisk användning som Freja har men kan i vissa sammanhang ändå ersätta det fysiska ID-kortet, exempelvis vid paketutlämning.

Freja och BankID har också lite olika förutsättningar kring vem som kan få en e-legitimation utfärdad. BankID utfärdas av banker och förutsättningen är att du som användare också har ett konto i banken. Eftersom det finns många regler kring vem som får ha ett bankkonto som bankerna måste förhålla sig till blir konsekvensen för de individer som inte fyller dessa krav att de heller inte kan få ett BankID utfärdat.

Freja är en e-legitimation som är oberoende av banker och kan därmed utfärda e-legitimationer även till de individer som inte möter bankernas krav.

Freja är kostnadsfritt för användaren och ofta ingår BankID kostnadsfritt som en tjänst från banken. Däremot kan det finnas avgifter för att ha själva bankkontot som krävs för att man ska få ett BankID.

Olika funktioner

Freja fungerar endast som en mobil e-legitimation, medan BankID utöver sin mobila e-legitimation också erbjuder e-legitimation med kort och kortläsare som kopplas till en dator. Utöver funktionerna för elektronisk identifiering och signering som båda tjänsterna erbjuder, har Freja även följande funktioner:

  • ett digitalt ID-kort i mobilen – när du hämtar paket, receptbelagd medicin eller vill registrera kundklubbspoäng i fysisk butik;
  • en e-tjänstelegitimation – Freja OrgID som ger anställda möjlighet att hålla isär privat och tjänstebaserad användning; utfärdat av ens arbetsgivare/företag;
  • ett kostnadsfritt ID-skydd – om någon obehörig försöker ändra din folkbokföringsadress;
  • en möjlighet till delad kontroll – två individer ansluter sina Freja-konton så att en blir medhjälpare/assistent åt den andra, exempelvis en familjemedlem eller vårdgivare;
  • en digital plånbok – Där du exempelvis kan lagra ditt covidpass;
  • Utforska – En funktion för att på ett säkert sätt upptäcka och interagera med olika tjänster direkt via Freja-appen.

Ska man ha Freja eller BankID?

Faktum är – om du har möjlighet – att det är en bra idé att ha båda. Som du ser ovan skiljer sig användningsområdena och funktionerna åt vilket gör att Freja och BankID kan lösa olika problem för dig.

Och även om du bara använder din e-legitimation till tjänster som accepterar båda lösningarna, exempelvis Skatteverket, finns goda skäl att ha både Freja och BankID. Se det som en del av din digitala beredskap – Lite av samma filosofi som gör att du kanske både har ett Mastercard och ett Visa-kort när du åker utomlands.

Svaret på frågan om man kan ha både Freja och BankID är alltså ja – förutsatt att du möter de krav som respektive utfärdare har. Gör du det är det inga problem att ha både Freja-appen och BankID-appen på din telefon och använda den du föredrar i de situationer du behöver.

Har du fler frågor om Freja? Kolla in våra vanliga frågor!

Frejas support finns också på plats kl 08-22, alla dagar i veckan. Ring på +46 8 38 88 58 eller mejla till support@frejaeid.com.