VANLIGA FRÅGOR

Registrering för Freja

Om du letar efter en registreringsguide har vi en som går igenom allt från skapandet av ditt konto till uppgraderingen till Freja+.

Hur lång tid tar registreringen?

När du lägger till en ID-handling till Freja för verifiering kontrolleras uppgifterna du anger av vårt säkerhetsteam och detta tar i snitt mindre än 15 minuter. Vänligen notera att detta beror på arbetstider, kontroller görs vardagar mellan 08-22 samt ett antal timmar under helger.

För Freja+ tar det av säkerhetsskäl upp till 3 timmar från det att du gjort fysiska verifieringen tills dess att uppgraderingen träder i kraft.

Vad är åldersgränsen för Freja?

Minimiåldern för att skaffa Freja är 8 år gammal, då med vårdnadshavares tillstånd. Genom att acceptera Villkoren bekräftar du att du har detta tillstånd. Vårdnadshavares tillstånd krävs inte för barn över 13 år.

Jag är svensk men bor utomlands, kan jag skaffa Freja?

Jag har bott utomlands i mindre än 5 år:

Har det gått mindre än 5 år sedan du avregistrerades från Folkbokföringsregistret kan du skaffa Freja helt vanligt med valfri svensk ID-handling och kan dessutom uppgradera till Freja+.

Använder du ett svenskt pass eller ett svenskt nationellt ID-kort kan du fullfölja processen för Freja+ hemifrån. Notera dock att om du använder körkort eller Skatteverkets ID-kort behöver du besöka ett registrerat ombud på plats i Sverige för att skaffa Freja+.

Jag har bott utomlands i mer än 5 år:

Gallringstiden i SPAR av uppgifter för utvandrade är fr o m 1 september 2023 5 år.

Den som är utvandrad (gäller även utvandrade med sekretessmarkering) kan begära uppskjuten gallring i femårsperioder. Sådan begäran kan upprepas så länge personen är utvandrad och behovet att uppgifterna finns kvar i SPAR kvarstår.

Uppgifter om en utvandrad person som redan gallrats kan bli återinlästa i SPAR.

Så länge dina uppgifter finns i SPAR så kan du skaffa Freja+ (se detaljer för Freja+ i frågan ovan).

Jag har skyddad identitet, kan jag skaffa Freja?

Ja, du kan skaffa Freja och Freja+ men måste använda ett svenskt pass som dokumenttyp för att registrera dig.

När du använder Freja delar vi inte skyddad information som din adress. All annan data du delar måste du ge ditt uttryckliga samtycke till att dela via appen, varje gång du gör en transaktion. Därmed har du full kontroll över vilken data du delar och till vem.

Jag är inte svensk medborgare, kan jag skaffa Freja?

Ja. Pass från alla EU/EES-länder inklusive Storbritannien och Ukraina accepteras som giltiga ID-handlingar för registrering till Freja.

Men notera att Freja är en svensk e-legitimation som i första hand är framtagen för användning i Sverige, så vissa funktioner i Freja kan vara begränsade eller inte tillgängliga för dig t.ex. du kan inte få Freja+.

Jag har ett styrkt Samordningsnummer, kan jag skaffa Freja?

Ja, så länge du finns i folkbokföringsregistret i Sverige eller har avregistrerats för mindre än tre år sedan, samt har en giltig svensk ID-handling.

Jag har dubbla medborgarskap, kan jag skaffa Freja?

Ja, men vi rekommenderar att du använder din svenska ID-handling.

Jag har ingen giltig ID-handling, kan jag skaffa Freja?

Nej, vi måste kontrollera din identitet med hjälp av en giltig ID-handling.

Jag får inte bekräftelsemailet

Dubbelkolla att e-postadressen du skrivit in stämmer och kontrollera skräpkorgen. Om du fortfarande inte hittar det, skicka om bekräftelsemailet från mobilappen.

Appen säger att min e-postadress redan är i bruk?

Detta innebär att du använt e-postadressen för att skapa ett konto i Freja tidigare. Om du fortfarande har tillgång till den e-postadressen kan du välja att återställa ditt konto. Annars kan du registrera dig med en annan e-postadress.

Jag har inte fått min PIN-kod?

Vi skickar inte PIN-koder utan du ställer in den själv i appen.

Kommer jag att kunna ändra min PIN senare?

Ja, du kan slå in din PIN fel tre gånger, så kommer Freja att låsas och du kan återställa din PIN via appen. Gå till Inställningar och välj ”Återställ PIN”.

Jag har glömt min PIN-kod

Om du skulle glömma din PIN och slå in fel tre gånger, så kommer Freja att låsas och du kan återställa din PIN via appen. Om det här händer, gå till Inställningar och välj ”Återställ PIN”.

Kan jag använda biometri på min mobil istället för PIN-kod?

Ja, men du måste fortfarande ställa in en PIN-kod som backup.

Kan jag lägga till mer än en ID-handling i Freja?

Nej. Tekniskt sett lagrar du inte din ID-handling i Freja, utan vi använder uppgifterna därifrån för att bekräfta din identitet och utfärda en e-legitimation, som du kan visa upp i form av ett digitalt ID-kort och en e-legitimation.

Min mobil saknar NFC

NFC krävs enbart om du registrerar dig med hjälp av ett pass. Om din mobil saknar NFC använd en annan ID-handling, exempelvis körkort.

Hur lång tid tar verifieringen?

När du lägger till en ID-handling i Freja för verifiering kontrolleras dessa uppgifter av vårt säkerhetsteam och detta tar vanligtvis runt 15 minuter. Vänligen notera att detta beror på arbetstider, kontroller görs vardagar mellan 08-22 och ett mindre antal timmar på helger.

Säkerhetsteamet godkände inte mig

Kolla anledningen till att du nekades i mailet vi skickade och kolla därefter denna sida för detaljer kring ditt specifika problem.

Vad är Freja+?

Freja+ är den högsta säkerhetsnivån tillgänglig i Freja. Den är även godkänd för kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation” av DIGG, Myndigheten för Digital Förvaltning.

Kostar Freja+ något?

Nej, det är helt och hållet kostnadsfritt.

Varför ska jag skaffa Freja+?

Med Freja+ får du tillgång till offentlige e-tjänster såsom 1177.se, Skatteverket och Pensionsmyndigheten m.fl. Dessutom ingår ett kostnadsfritt ID-skydd som meddelar dig om någon skulle ändra din folkbokföringsadress eller särskilda postadress registrerad hos Skatteverket.

Hur skaffar jag Freja+?

Det enklaste sättet att få Freja+ är att slutföra din registrering i Freja med ditt svenska pass eller ett nationellt ID-kort. När vi har godkänt dig kommer du automatiskt att beviljas Freja+.

Om du vill använda en annan typ av ID-handling som ditt körkort, måste du göra ett steg till för att få Freja+ – ett snabbt personligt möte hos ett av våra ombud.

Vi har en detaljerad registreringsguide som tar upp detta mer i detalj.

Varför behövs ytterligare en kontroll? (gäller dig som inte har använt ID med biometri)

Freja+ regleras av regelverk från myndigheterna som i sin tur kräver ett fysisk möte för att verifiera identiteten.

Jag har genomfört den fysiska kontrollen men kommer fortfarande inte åt någon tjänst (gäller dig som inte har använt ID med biometri)

Av säkerhetsskäl tar det upp till 3 timmar för uppgraderingen att träda i kraft i vårt system efter att den fysiska kontrollen har genomförts. Du får en notis när uppgraderingen till Freja+ är klar och du kan logga in till den tjänst du önskar.

Kan medborgare från andra länder än Sverige skaffa Freja+?

Nej, tyvärr inte. Enligt svensk lag får vi inte utfärda Freja+ till dig om du inte är svensk medborgare med svenskt personnummer.

Kan individer med god man skaffa Freja?

Ja, så länge individen har egen rättshandlingsförmåga finns inga hinder för att skaffa Freja. Ett tips kan vara att aktivera funktionen ”Delad kontroll” i Freja-appen. Då kan den som är god man godkänna eller avböja alla transaktioner som användaren gör. Delad kontroll aktiveras via Inställningar i appen och bygger på ömsesidig frivillighet.

Vad gäller för individer i förvaltarskap?

Vi hindrar inte någon från att skaffa Freja. Däremot har vi en funktion där du som är förvaltare kan anmäla att din huvudman ska spärras i vårt system. När vi fått in en sådan spärranmälan kan användaren inte göra några transaktioner med sitt Freja. Du kan göra en sådan spärranmälan oaktat om din huvudman har skaffat Freja eller ej. Vi uppmanar därför dig som är förvaltare att göra en sådan anmälan så tidigt som möjligt.

Spärranmälan sker genom att skicka ett mail till blocking@frejaeid.com tillsammans med ett bevis om förvaltarskapet för huvudmannen.